Flatwachters Volkshuisvesting zorgen voor een propere buurt

07 Mar, 2017 |Volkshuisvesting Willebroek

FLATWACHTERS VOLKSHUISVESTING ZORGEN VOOR EEN PROPERE BUURT                 

Al geruime tijd kampen de sociale flatgebouwen Schoondonk, Herselaar en Groenlaar (in totaal 300 appartementen) in Willebroek met sluikstorten in de gemeenschappelijke ruimtes en rond de gebouwen. Ondanks de vele acties die Volkshuisvesting al heeft ondernomen samen met onder meer Ivarem, de gemeentediensten en de politie, blijft de overlast van zwerfvuil hardnekkig terugkeren.

Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshuisvesting zet nu een volgende stap in de bestrijding van de zwerfvuilproblematiek en heeft de bewoners actief betrokken. In totaal werden 6 sociale huurders bereid gevonden om flatwachter te worden.

De flatwachters controleren minstens 1x per dag de gemeenschappelijke ruimtes van de appartementsgebouwen (trappenhallen, inkomhallen, fietsenbergingen, bewonersgangen, …). Ze onderzoeken ook wie er in de gebouwen sluikstort. Het draagbare sluikstort in de gebouwen deponeren zij in de afvalcontainers. Te grote en te zware stukken sluikstort worden na melding van de flatwachters door Volkshuisvesting opgehaald. De flatwachters melden herstellingen in de gemeenschappelijke ruimtes en liften. Ze bieden ook een luisterend oor voor andere bewoners die sluikstorters hebben gezien.

Ook de omgeving rond de gebouwen wordt door de flatwachters aangepakt: als er buiten wordt gesluikstort, verwittigen zij de gemeentediensten. Ze rijden ook regelmatig met de veegmachine rond om de onmiddellijke omgeving rond de appartementsgebouwen netjes te houden.

De flatwachters voeren dit werk uit op vrijwillige basis. Volkshuisvesting voorziet het nodige gereedschap en biedt hen opleiding en ondersteuning aan.

Het project loopt nu enkele weken en werpt zichtbaar vruchten af. Het sluikstorten is al merkelijk gedaald en de huurders zijn heel tevreden over dit initiatief. Ook de flatwachters zelf voelen zich gewaardeerd en gerespecteerd. Kortom, een geslaagde start!

 

-------------------------------------------------------- EINDE PERSBERICHT -----------------------------------------------------------------

 

Bijlage : foto flatwachters

Contact:

Andy Dilles • directeur Volkshuisvesting
andy.dilles@volkshuisvesting-willebroek.woonnet.be

 

www.volkshuisvestingwillebroek.be

Volg Volkshuisvesting op Facebook

Volg Volkshuisvesting op Twitter

 

 

Laatste Nieuws

Ons email is veranderd.

Voortaan kan je...

Volkshuisvesting verkoopt 4 woningen...

Op 4 oktober organiseerde de gemeente...