Elk oneven jaar (2015, 2017, 2019...) actualiseert Volkshuisvesting het register van kandidaat-huurders.
Volkshuisvesting kijkt dan de gezinssamenstelling van de kandidaat-huurder na.Checklist We controleren ook de inkomensvoorwaarde.

Wat doen we?
Volkshuisvesting vraagt in een brief aan de kandidaat-huurder om de gezinssamenstelling na te kijken. We vragen ook aan de kandidaat-huurder of hij zijn keuze wil veranderen.
We sturen geen herinneringsbrief.

Wat moet de kandidaat-huurder doen?

  • Is de gezinssamenstelling nog correct en wil hij zijn keuze niet veranderen?
    Dan moet de kandidaat-huurder niets doen.
  • Staat er een fout in de gezinssamenstelling en/of wil hij zijn keuze veranderen?
    Dan moet de kandidaat-huurder het formulier dat Volkshuisvesting opstuurde, invullen, ondertekenen en aan Volkshuisvesting bezorgen.
  • Zegt Volkshuisvesting dat de kandidaat-huurder teveel verdiende om ingeschreven te blijven?
    Dan moet de kandidaat-huurder documenten over zijn huidig inkomen aan Volkshuisvesting bezorgen. In de brief staat welke documenten we nodig hebben. In de brief staat ook tegen welke datum de documenten bezorgd moeten worden. De kandidaat-huurder krijgt hier minstens 15 werkdagen de tijd voor.

Wat gebeurt er als de kandidaat-huurder de gevraagde documenten niet of te laat bezorgt aan Volkshuisvesting?
In dat geval wordt de kandidaat-huurder geschrapt van de wachtlijst.

Wat gebeurt er als ook het huidige inkomen van de kandidaat-huurder te hoog is?
In dat geval wordt de kandidaat-huurder geschrapt van de wachtlijst.