Elk oneven jaar (2015, 2017, 2019...) wordt het register van kandidaat-huurders geactualiseerd. Volkshuisvesting kijkt dan de gezinssamenstelling van de kandidaat-huurder na en controleert de inkomensvoorwaarde. Volkshuisvesting vraagt in een brief aan de kandidaat-huurder om de gezinssamenstelling na te kijken. Volkshuisvesting vraagt ook aan de kandidaat-huurder of hij zijn keuze wil wijzigen. De kandidaat-huurder moet niet meer reageren als de informatie correct is en hij zijn eerder gemaakte keuzes wil behouden. Volkshuisvesting stuurt geen herinneringsbrief.
De kandidaat-huurder die de inkomensgrens overschrijdt, moet recente inkomensgegevens bezorgen. Reageert hij niet binnen de gestelde termijn of blijkt dat zijn huidig inkomen niet voldoet aan de inkomensgrens, dan wordt de kandidaat-huurder uit het register geschrapt.
Volkshuisvesting bepaalt binnen welke termijn de kandidaat-huurder moet reageren om foutieve informatie recht te zetten, zijn keuzes te wijzigen of recente inkomensgegevens te bezorgen. Deze termijn bedraagt minstens 15 werkdagen.