Historisch gezien is onze maatschappij opgericht op 1 april 1922. Mede door de komst van Louis De Naeyer, die in 1860 zijn papierfabriek in Willebroek oprichtte, ontstond er nood aan degelijke arbeiderswoningen. Louis De Naeyer wenste niet alleen het lot van zijn arbeiders te verbeteren, tegelijkertijd wilde hij ze aan z'n fabriek binden. Hiervoor richtte hij een naamloze vennootschap op die tot doel had degelijke en kwalitatieve arbeiderswoningen te bouwen in Willebroek. Men kan dus zeggen, dat Louis De Naeyer de Willebroekse woningbouw in opgang heeft gebracht.

Tijdens de eerste Wereldoorlog bleef Willebroek niet gespaard. Vanuit het aanpalende Fort van Breendonk rommelde het aanhoudend. Op 30 september 1914 werd Willebroek gebombardeerd. Tal van huizen werden daarbij vernield en in brand gestoken.

Na de eerste Wereldoorlog ontstond er dan ook een groot tekort aan eengezinswoningen. Het Kabinet van "Nationale Eenheid", dat na de oorlog werd opgericht, vaardigde nieuwe wetten uit om aan " 's lands herstel " te kunnen beginnen. Niet veel later, op 1 april 1922, werd onze Maatschappij boven de doopvont gehouden, na goedkeuring door de toenmalige Nationale Huisvestingsmaatschappij. Uit de eerste statuten valt vooral te onthouden dat de maatschappij uitsluitend ten doel had "...den bouw, den aankoop, de verbetering, den verkoop en de verhuring van goedkope woningen en woonvertrekken, den aankoop van gronden bestemd om tot het bouwen van zulke woningen en woonvertrekken of tot het aanleggen van tuinwijken, alsook van werkmanstuinen, geschikt gemaakt of verkocht te worden".

Niet veel later werd aan de toenmalige Peperstraat (de huidige E. Vanderveldestraat) een gans nieuwe wijk aangelegd naar Engels model. Doorheen de jaren kende onze maatschappij een enorme bloei en groeide het te onderhouden patrimonium zienderogen. Vlak na de tweede Wereldoorlog, in 1946, werd beslist de gronden aan te kopen voor de oprichting van de wijk Willebroek-Stad. Deze nieuwe wijk omvatte een 600-tal woningen. De bouw zou enkele jaren in beslag nemen, zodat begin jaren ‘50 de eerste woningen in gebruik werden genomen. Door de grote vraag naar sociale woningen in de jaren '60 besliste de maatschappij over te gaan naar hoogbouw. Op het terrein naast de wijk Willebroek-Stad werden 3 appartementsgebouwen opgericht. Deze hoogbouw resulteerde in een groei van ons patrimonium met een kleine 300 wooneenheden. De appartementen werden midden jaren '70 in gebruik genomen.

Medio jaren '70 werd er gestart met de bouw van de wijk Merkezeel (136 wooneenheden) en de wijk Molenweg (56 wooneenheden). Tegelijkertijd werd de bouwmaatschappij " Het gelukkig gezin", gevestigd te Hombeek, vroegtijdig ontbonden. Dit zorgde ervoor dat onze maatschappij zowel het roerend als het onroerend patrimonium van de vroegere gemeenten Blaasveld, Heindonk en Tisselt overnam.

 

Begin jaren ‘80 kwam er een einde aan de bouwwoede van onze maatschappij. Naderhand zijn er nog enkele projecten opgestart zoals de bouw van 24 appartementen in de Nonnenvijverstraat en 24 appartementen aan het Stationsplein, de appartementen van "d'Oude Post" gelegen te A. Vanlandeghemstraat en Residentie " Den Blijk", in de Appeldonkstraat. Meer recenter is de bouw van het Brielen-complex te Tisselt en de vervangbouw van een aantal woningen gelegen in de Oude Tuinwijk.