Als jouw gezin (alle bewoners samen) nu 20% minder verdient dan in het jaar van jouw meest recente aanslagbiljet, kom je in aanmerking voor een herberekening op huidig inkomen.
De situatie van jouw gezin moet minstens 3 maanden dezelfde zijn. 

Een herberekening krijg je niet automatisch. Je moet dit zelf aanvragen en een aantal documenten binnenbrengen. Welke documenten is afhankelijk van jouw situatie:

 • Ziekte, werkloosheid of invaliditeit:
  • een detail van de bankuittreksels van de laatste 3 maanden

   ​OF

  • een attest van de mutualiteit, vakbond of invaliditeit van de laatste 3 maanden
    
 • Je huidige inkomsten zijn verminderd:
  • ​loonbrieven van de laatste 3 maanden
  • loonbrief/attest vakantiegeld
  • loonbrief/attest eindejaarspremie
  • attest van RVA – bijpassing vergoeding deeltijds werkregime
    
 • Brugpensioen:
  • een detail van de bankuittreksels van de laatste 3 maanden OF een attest van de vakbond van de laatste 3 maanden
  • loonbrieven van de laatste 3 maanden van de bijpassing door uw werkgever
    
 • Pensioen:
  • Net op pensioen:
   • de eerste pensioenstrook
   • een detail van de bankuittreksels van de eerste storting
  • Al langer op pensioen:
   • een detail van de bankuittreksels van de laatste 3 maanden
   • de pensioenstrook van het vakantiegeld
     
 • Onderhoudsgeld:
  • een detail van de bankuittreksels van de laatste 3 maanden
  • een kopie van het vonnis

Als wij je huur aanpassen, moet je dit na 6 maanden opnieuw bewijzen (behalve bij pensioen). Wij sturen je een brief als de documenten terug moeten binnen gebracht worden, reageer je niet op deze brief dan berekenen wij je opnieuw op de inkomsten van het meest recente aanslagbiljet.