1. Hoe wordt de huurprijs berekend?

Wil je meer weten over hoe je huishuur herberekend wordt? Klik dan hier.

2. Wanneer verandert je huishuur?

 • Voor de berekening van je huishuur houden we rekening met je gezamenlijk belastbaar inkomen op het meest recente aanslagbiljet dat in juli - augustus beschikbaar is. Hierdoor verandert jouw huishuur automatisch elk jaar in januari.  
  Je krijgt in december een brief met de nieuwe huishuur voor het volgende jaar.

 • Als jouw kind niet meer ten laste is of opnieuw ten laste, verandert jouw huishuur het jaar nadien.
  Bijvoorbeeld: Jouw zoon/dochter begon in juli 2021 te werken. Hierdoor is jouw kind niet meer ten laste. Vanaf januari 2022 krijg je geen gezinskorting meer. 

 • Als er een verandering is in jouw gezinssituatie (er gaat iemand weg of er komt iemand bij), verandert jouw huishuur de maand nadien.  
  Let op ! Als er iemand bij jou wil komen inwonen, moet je eerst toestemming vragen aan Volkshuisvesting. Meer informatie hierover vind je hier.

 • Als jouw gezin (alle bewoners samen !) nu 20% (één vijfde) minder verdiend dan in 2017, kom je in aanmerking voor een herberekening op huidig inkomen.
  Meer informatie vind je hier.