Als je aan alle voorwaarden voldoet, kan je je laten inschrijven. Momenteel kan je je bij ons laten inschrijven voor 1 register: het register "Willebroek".

Dit is de procedure:

1. Inschrijven als kandidaat-koper

Je vult het inschrijvingsformulier in, nadat je een afspraak hebt gemaakt bij Volkshuisvesting. De medewerker van Volkshuisvesting zet je inschrijving dan in het computersysteem.

2. Betalen van inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld bedraagt 50,00 euro per register. Je betaalt dit met bancontact. Je ontvangt hiervan een betalingsbewijs.

Het inschrijvingsgeld kan later worden terugbetaald als:

  • je je kandidatuur annuleert (dit moet je schriftelijk vragen);
  • je een woning wordt toegewezen;
  • je op het ogenblik van de toewijzing niet meer voldoet aan de eigendomsvoorwaarden;
  • je op het ogenblik van de toewijzing niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarden;
  • je op het ogenblik van de actualisatie niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarden.

3. Registreren van je kandidatuur

De aanvragen tot het kopen van een sociale koopwoning worden per register chronologisch ingeschreven. Je krijgt een inschrijvingsnummer per register toegekend. Je ontvangt hiervan een officieel inschrijvingsbewijs met vermelding van je inschrijvingsdatum.

4. Wachten op een toewijzing

Als je ingeschreven bent, zal je moeten afwachten. Je wordt per brief gecontacteerd van zodra het project klaar is in het register waarvoor je ingeschreven bent.