Om een sociale woning te mogen huren, moet je voldoen aan volgende inschrijvingsvoorwaarden:

 1. Meerderjarig zijn.
   
 2. Inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister
  Je moet een officieel adres hebben in België. Dit betekent dat je ingeschreven staat in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister. 
  Iemand die ingeschreven staat in het wachtregister of het bisregister kan niet worden ingeschreven.
   
 3. Inkomensvoorwaarde

  Om deze voorwaarde na te kijken, kijken we naar het gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar geleden.
  Om je in te schrijven in 2019 betekent dit dat jouw geïndexeerd (x 1,0315) gezamenlijk belastbaar inkomen in 2016 niet meer mocht zijn dan:

  • € 24.852 voor een alleenstaande;
  • € 26.934 voor een alleenstaande gehandicapte;
  • € 37.276 voor anderen, vermeerderd met € 2.084 per persoon te laste.
    
 4. Eigendomsvoorwaarde

Jij of een ander lid van je gezin mag geen woning of bouwgrond in gedeeltelijke of volledige volle eigendom of gedeeltelijk of volledig vruchtgebruik hebben. Een naakte eigendom is geen probleem. 
Dit geldt ook voor woningen in het buitenland !

Er zijn enkele uitzonderingen:

 • jouw woning ligt in een ruimtelijke bestemmingszone waar wonen niet is toegelaten (bijvoorbeeld een camping);
 • jouw woning wordt onteigend en is door jou bewoond;
 • jouw woning, gelegen in het Vlaams Gewest, is maximaal 2 maanden voor de inschrijving, onbewoonbaar of ongeschikt verklaard terwijl je er in woonde.
  ⇒ !!! Niet elke onbewoonbare of ongeschikt verklaarde woning geeft recht op een afwijking. Als je denkt dat je hiervoor in aanmerking komt, kom dan langs op kantoor. Een medewerker van Volkshuisvesting zal dit dan voor jou nakijken.
 • je bent gehandicapt en ingeschreven voor een ADL-woning (activiteiten van het dagelijks leven). Deze woningen zijn specifiek aangepast voor mensen met een bepaalde handicap;
 • je failliet verklaard werd en jouw woning niet meer in jouw beheer is;
 • je in een echtscheiding zit en jouw woning mede-eigendom is van jouw echtgenoot of echtgenote.
 • jouw gedeeltelijke volle eigendom door jou kosteloos verkregen werd via erfenis of schenking

Voor de laatste 5 uitzonderingen geldt dat de eigendomswoning ten laatste één jaar na de toewijzing van de sociale huurwoning moet verkocht of weggeschonken zijn.