Soms loopt er al eens iets mis tussen jou en je buren of tussen jou en een medewerker van Volkshuisvesting.

Je mag een klacht schriftelijk of mondeling melden. Dat doe je bij de klachtenbehandelaar van de sociale dienst. Deze kan je bereiken tijdens de openingsuren op het nummer 03/886.56.12 of door een e-mail te sturen naar info@volkshuisvestingwillebroek.be . Je kan ook het contactformulier invullen.

Volkshuisvesting zal jouw klacht behandelen als jouw naam en adres bekend zijn. Dit betekent niet dat wij jouw identiteit zullen bekend maken aan anderen als jij dit niet wil.
In jouw klacht moet ook duidelijk uitgelegd worden over welke feiten het gaat.

Als wij jouw klacht ontvangen hebben, krijg je binnen de 10 dagen een schriftelijk ontvangstbewijs. De klachtenbehandelaar respecteert het beroepsgeheim en blijft strikt neutraal. Binnen 45 dagen na ontvangst, behandelt Volkshuisvesting jouw klacht inhoudelijk. Vanaf het ogenblik dat het probleem voor jou opgelost is, zal Volkshuisvesting jouw klacht niet meer verder behandelen. De klachtenbehandelaar zal jou schriftelijk informeren over het resultaat van het onderzoek naar de klacht.

Volkshuisvesting behandelt jouw klacht NIET in volgende gevallen:

  • Als dit de tweede maal is dat je over hetzelfde feit een klacht indient.
  • Als de feiten langer dan een jaar geleden gebeurd zijn.
  • Als alle georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheden niet zijn gebruikt.
    Bijvoorbeeld: Als je een klacht indient bij de Vlaamse Ombudsdienst voordat je eerst contact hebt opgenomen met Volkshuisvesting.
  • Als jouw klacht niet gegrond is.
  • Als je het belang van jouw klacht niet kan bewijzen.