Als kandidaat-huurder van Volkshuisvesting heb je volgende rechten:

  • Je kan een beperkt register van de kandidaturen inkijken. Dit kan enkel op afspraak.

  • Je mag een beoordeling vragen van de toezichthouder, als je vindt dat je onterecht behandeld bent.

Je kan deze beoordeling vragen door een aangetekende en gemotiveerde brief te sturen naar: Wonen in Vlaanderen, afdeling toezicht, Havenlaan 88 bus 40, 1000 Brussel.
Je hebt het recht om een klacht in te dienen tegen Volkshuisvesting op basis van het decreet van 1 juni 2001.