Als kandidaat-huurder van Volkshuisvesting heb je volgende rechten:

 • Je kan een beperkt register van de kandidaturen inkijken. Dit kan elke donderdagvoormiddag tussen 10 en 11 uur.

 • Je mag een beoordeling vragen van de toezichthouder, als je vindt dat je onterecht behandeld bent in volgende gevallen:
  • De beslissing om een woning toe te wijzen aan een andere kandidaat-huurder;
  • De beslissing om geen uitzondering toe te laten, als vermeld in artikel 3, §1, vijfde lid
  • De beslissing om een versnelde toewijzing niet toe te laten, als vermeld in artikel 24;
  • De beslissing om een kandidaat-huurder te schrappen uit het register;
  • De beslissing om jou een toewijzing te weigeren;
  • De beslissing om jou niet in te schrijven als kandidaat-huurder;
  • De beslissing om iemand niet toe te voegen aan jouw inschrijving;
  • De beslissing om een inwoning niet toe te laten;
  • De beslissing om jouw keuze van wijk en type woning (appartement/huis) te weigeren;
  • De beslissing om de redenen niet te aanvaarden die jij geeft om een woning te weigeren;

Je kan deze beoordeling vragen door een aangetekende en gemotiveerde brief te sturen naar: Agentschap Inspectie RWO, afdeling toezicht, Havenlaan 88 bus 22, 1000 Brussel.
Je hebt het recht om een klacht in te dienen tegen Volkshuisvesting op basis van het decreet van 1 juni 2001.