Volkshuisvesting zal je in volgende gevallen schrappen uit het register:

  • Als je huurder wordt van Volkshuisvesting.
  • Als je niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden op het moment dat we jou een woning toewijzen.
  • Als je 2 keer niet reageert of 2 keer weigert zonder een goede reden als je een woning toegewezen krijgt.
  • Als je bij de actualisatie niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde of als je niet reageert op onze brieven.
  • Als je ingeschreven bent op basis van onjuiste of onvolledige informatie.
  • Als je schriftelijk  vraagt om jouw kandidatendossier te laten schrappen.
  • Als de brief die wij sturen bij toewijzing of actualisering onbestelbaar terugkomt en wij de brief naar jouw laatst gekende adres in het rijksregister hebben gestuurd. 

Je kan tegen een schrapping in beroep gaan door een gemotiveerde en aangetekende brief te sturen naar de toezichthouder, bij het Wonen in Vlaanderen - afdeling toezicht, Havenlaan 88 bus 40, 1000 Brussel.