Administratief Personeel

Karine Eeraerts
Teamlid team onroerende transacties en team ondersteuning
Algemene ondersteuning,sociale koopwoning, openbare verkoop, recht van voorkoop en wederinkoop
Nadine Bogaerts
Onthaalbediende
Telefonisch onthaal, ontvangst van bezoekers, algemene informatie
Ben Foqué
Maatschappelijk werker - klachtenbehandelaar
Sociale begeleiding huurders, achterstallen, leefbaarheid wijken, bewonersparticipatie, conflictbemiddelaar
Julie Janssens
Maatschappelijk werker - overheidsopdrachten algemene zaken
Sociale begeleiding huurders, achterstallen, leefbaarheid wijken, bewonersparticipatie, conflictbemiddelaar, sociale koopwoning, kooprecht zittende huurder
Veronique Daelemans
Maatschappelijk werker - communicatieverantwoordelijke
Sociale begeleiding huurders, achterstallen, leefbaarheid wijken, bewonersparticipatie en conflictbemiddelaar
Christine De Roock
verantwoordelijke huuradministratie en personeel
Huurprijsberekening, huurprijsherziening, opvolgen wijzigingen kaderbesluit sociale huur i.v.m. huurprijs, huurbetalingen/terugbetalingen aanwervingen, ontslag, opleidingen, arbeidsongevallen…
Peter Geukens
Coördinator onderhoud en herstellingen
Planning en opvolging van herstellingen en controle woning bij einde huurcontracten
Catherine Cauberghe
Waarnemend directeur
Algemene coördinatie onderhoud en projecten, overheidsopdrachten
Hanne Weltens
Projectcoördinator
Projectcoördinator, verantwoordelijke voor de opvolging en coördinatie van nieuwbouw- en renovatieprojecten
Kim Peeters
Medewerker sociale dienst
Administratie kandidaat-huurders, inwoningen, opzeggingen, waarborgen, garages en staanplaatsen
Anjuscha Vandecasteele
Juriste
Juridische opvolging geschillen, opvolging wetgeving en notariële akten, openbare verkoop van woningen, recht van voorkoop en wederinkoop, juridische ondersteuning team Volkshuisvesting
Fatima El Basmaki
Technisch administratief medewerker
Administratieve ondersteuning technische dienst (administratie nutsmaatschappijen, technische planning, facturatie technische herstellingen…)
Willy Matthé
Coördinator onderhoud en herstellingen
Planning en opvolging van herstellingen en controle woning bij einde huurcontracten

Technisch Personeel

Kazim Kayicki
Bouwvakker
Danny Van Pestel
Schrijnwerker
Gunter De Borger
Schrijnwerker
Pascal Sollie
Allround technisch medewerker
Johan Van Dessel
Allround technisch medewerker
Victor Nyamador
Schilderwerken
Lutgart Huysmans
Poetsdame Gemeenschappelijke delen D'Oude Post, Stationsplein, Nonnenvijverstraat en Schuttershof
Zouhir Aarab
Poetsman, Gemeenschappelijke delen Residenties en appartementen Merkezeel
Ingrid Crauwels
Poetsdame, gemeenschappelijke delen Residentie Schoondonk, Brielen en Appeldonkstraat, kantoren en werkhuis
Wendy Asselbergh
Poetsdame, gemeenschappelijke delen Residentie Herselaar, site Meerhof
Geert Vandermeirsch
Allround technisch medewerker