Misschien wil je na een tijd wel verhuizen naar een andere sociale huurwoning. Daarvoor gelden enkele regels.

1. Onaangepaste woning

Als je gezin groter of kleiner wordt, is de woning plots te klein of te groot. Je kan dan verhuizen naar een woning van aangepaste grootte. Als je dit meldt aan Volkshuisvesting, word je ingeschreven voor een andere woning. Je moet niet de hele wachttijd doorlopen, maar krijgt dan een voorrang voor een aangepaste woning.

2. Gezinshereniging

Als je familie nog in het buitenland woonde op het ogenblik dat jij aan de beurt was, dan kreeg je in afwachting een kleinere woning. Je moet onmiddellijk melden aan de huisvestingsmaatschappij wanneer je familie in België aankomt. Je zal dan zo snel mogelijk een andere woning krijgen die wel groot genoeg is voor je familie. Je hoeft niet opnieuw de hele wachttijd te doorlopen tot je aan de beurt ben, maar krijgt dan een voorrang bij de toewijzing van een grotere woning.

3. Gewone verhuis

Als je gewoon zin hebt om ergens anders te gaan wonen, dan kan dat. Je moet jezelf dan wel opnieuw inschrijven op de wachtlijst en je beurt afwachten.
Hou er wel rekening mee dat mensen die momenteel een woning huren op de private markt, voorrang hebben op huurders die al in een aangepaste sociale woning wonen.