Misschien wil je na een tijd wel verhuizen naar een andere sociale huurwoning. Daarvoor gelden enkele regels.

1. Onaangepaste woning

Jouw woning kan te klein worden doordat jouw gezin groter wordt. Je kan dan verhuizen naar een woning van aangepaste grootte. Als je dit laat weten aan Volkshuisvesting, word je ingeschreven voor een andere woning.
Werd jouw woning te klein door een geboorte, pleegkind of adoptie? Dan moet je niet de hele wachttijd doorlopen. Je krijgt dan een voorrang voor een aangepaste woning.
Werd jouw woning te klein doordat er mensen kwamen bijwonen? Dan kan je een nieuwe aanvraag doen, maar krijg je geen voorrang. Je moet gewoon je beurt afwachten.

2. Gezinshereniging

Als je familie nog in het buitenland woonde op het ogenblik dat jij aan de beurt was, dan kreeg je in afwachting een kleinere woning. Je moet het onmiddellijk laten weten aan de huisvestingsmaatschappij als je familie in België aankomt. Je zal dan zo snel mogelijk een andere woning krijgen die wel groot genoeg is voor jouw familie. Je hoeft niet opnieuw de hele wachttijd te doorlopen tot je aan de beurt ben, maar krijgt dan een voorrang bij de toewijzing van een grotere woning.

3. Gewone verhuis

Als je gewoon zin hebt om ergens anders te gaan wonen, dan kan dat. Je moet jezelf dan wel opnieuw inschrijven op de wachtlijst en je beurt afwachten.
Je zal ook 38 euro moeten betalen voor de plaatsbeschrijving van jouw oude woning.