Bewoningsplicht van 20 jaar

Als koper van een sociale koopwoning, ben jij of een van je wettelijke erfgenamen, verplicht om je woning voor een termijn van 20 jaar persoonlijk en als volle eigenaar te bewonen De termijn begint te lopen van het moment dat je je aankoopkte hebt ondertekend. Je bent verplicht om Volkshuisvesting onmiddellijk te verwittigen wanneer je van plan bent om je woning te verkopen, in vruchtgebruik te geven of ze niet meer zelf te bewonen. Als je gedurende de termijn van 20 jaar deze verplichtingen niet naleeft, dan kan Volkshuisvesting ofwel de koopwoning wederinkopen ofwel een schadevergoeding vorderen.

 

Wederinkoop: 

Volkshuisvesting kan ervoor kiezen je woning weder in te kopen (alleen als je jouw woning binnen de 5 jaar na aankoop terug wil verkopen). Dit wil zeggen dat Volkshuisvesting je woning terug koopt. De prijs die Volkshuisvesting je moet betalen is de som van:

  • de oorspronkelijke verkoopprijs
    Dit is de prijs die je betaalt hebt voor de aankoopt van je huurwoning. De oorspronkelijke verkoopprijs wordt geïndexeerd.
  • de gemaakte kosten van de koop
    Dit zijn de kosten die je gemaakt hebt voor de aankoop van je huurwoning zoals aktekosten, ereloon van de notaris, registratierechten,... Ook de gemaakte kosten worden geïndexeerd.
  • de kosten van verbeterings- en herstellingswerkzaamheden  aan de woning
    Deze kosten zijn inbegrepen in de prijs die Volkshuisvesting jou betaalt, op voorwaarde dat de werken niet in strijd zijn met de gemeentelijke regelgeving (= ruimtelijke ordening en stedenbouw) werden uitgevoerd. De kosten van verbeterings- en herstellingswerkzaamheden worden niet geïndexeerd.

De wederinkoop van de woning gebeurt vrij van alle laste en hypotheken die op de woning zouden rusten.

 

Schadevergoeding:

Volkshuisvesting kan ervoor kiezen je woning niet werder in te kopen. Dan kan Volkshuisvesting een schadevergoeding vorderen van jou of van je wettelijke erfgenamen.
Het bedrag van deze schadevergoeding wordt in de verkoopakte vermeld. Dit bedrag wordt elk jaar met 1/20 van het oorspronkelijke bedrag afgeschreven.