Je kan kiezen tussen een huis of een appartement. Je kan natuurlijk ook voor allebei kiezen. Volkshuisvesting zet jou op de wachtlijst voor een huis of appartement dat groot genoeg is voor jouw gezin.
Hier vind je een overzicht van alle wijken.

Ben je al ingeschreven? Je kan jouw keuze aanpassen met dit formulier.

Om een goede keuze te maken, moet je rekening houden met volgende regels:

 • Ben je 62 jaar of ouder? Dan mag je jou ook (al) inschrijven voor een 65+ woning.
  • Je krijgt pas een 65+woning als je ook echt 65 jaar of ouder bent.
  • Als je alleenstaande bent, schrijven wij jou in voor één en twee slaapkamers.
   Komt er een appartement met 2 slaapkamers vrij, dan geven wij voorrang aan een koppel.
  • Je moet je ook op de wachtlijst zetten voor appartementen en/of woningen met 1 slaapkamer die niet speciaal voor 65-plussers zijn.
 • Heb je een dossier bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap?
  Dan kan je in sommige gevallen voorrang krijgen voor een aangepast, gelijkvloers appartement.
  Je hebt dan een attest nodig van het VAPH waarop één van volgende zaken staat:
  • Aanvulling onderste ledematen (AOL)
  • Vervanging onderste ledematen (VOL)
  • Doelgroep motorische handicap A
  • ​Doelgroep motorische handicap B

⇒  Als er geen personen met een mobiliteitsbeperking zijn, worden deze appartementen toegewezen aan kandidaat-huurders die ingeschreven zijn voor een appartement.

⇒  Appartementen die aangepast zijn aan rolstoelgebruikers worden bij voorrang toegewezen aan rolstoelgebruikers. Huurders zonder mobiliteitsbeperking kunnen in dit appartement blijven wonen tot er een nieuwe rolstoelgebruiker zich inschrijft als kandidaat-huurder. In dat geval wordt de huurder geherhuisvest naar een geschikte woning in dezelfde deelgemeente.

 

Naast de basisregels zijn er nog een aantal extra keuzebeperkingen mogelijk:

 • Financiële draagkracht:
  Je wil dat jouw woning maximum 1/5 van je maandelijks inkomen is. 
  Bijvoorbeeld: Je hebt een maandelijks inkomen van € 1000. Dit wil zeggen dat je maximum huur dan € 200 mag zijn. Als we jou een woning toewijzen die duurder is, mag je deze woning weigeren zonder dat dit meetelt als een weigering. Je krijgt dan een extra kans op een nieuwe woning.

 

 • Mantelzorg:
  Als je een woning nodig hebt in de buurt van de persoon waar je mantelzorg aan geeft of je krijgt zelf mantelzorg en moet in de buurt wonen van jouw mantelzorger, mag je je keuze beperken.
  Je moet ons dan een attest mantelzorg bezorgen. Dit kan je verkrijgen bij de mutualiteit.