Via deze pagina kan je jouw plaats op de wachtlijst nakijken. Als je jouw inschrijvingsnummer en rijksregisternummer invoert, zie je voor elke keuze jouw huidige plaats staan.

Let op !!! Jouw plaats op de wachtlijst is een momentopname. Dit betekent dat jouw plaats elk moment kan veranderen.

Dit komt omdat Volkshuisvesting rekening moet houden met voorrangsregels. Deze voorrangsregels vind je hier.

In volgende gevallen kan je één of meerdere plaatsen achteruit gaan op de wachtlijst:

  • een persoon schrijft zich na jou in, maar heeft meer voorrang dan jou

  • jij verliest een voorrang (bijvoorbeeld omdat je verhuist naar een andere gemeente en nog geen 18 jaar in Willebroek woonde)

In volgende gevallen kan je één of meerdere plaatsen vooruit gaan op de wachtlijst:

  • je krijgt een nieuwe voorrang

  • iemand voor jou op de wachtlijst krijgt een woning toegewezen

  • iemand wordt geschrapt van de wachtlijst

Klik hier voor jouw plaats