Soms is het nodig dat je bij inschrijving nog enkele attesten moet binnenbrengen zodat Volkshuisvesting kan controleren of je aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet.
Hieronder vind je een opsomming van mogelijke attesten. 

Om te weten welke documenten je nog moet binnenbrengen, telefoneer je best eerst even met een medewerker van Volkshuisvesting op het nummer 03/886.56.12. Hij/zij kan voor jou nakijken welke documenten nog nodig zijn. Dit bespaart jou heel wat opzoekwerk.

 • Voor de inkomensvoorwaarde:
  • ​Een attest van inkomen van 2016 voor alle personen die ouder  zijn dan 18 jaar en voor de inwonende kinderen vanaf 25 jaar:
   • ​Als je gewerkt hebt in 2016 staat dit op jouw belastingbrief en moet je geen document binnenbrengen. Volkshuisvesting kan voor jou deze opvragen.
   • Als er geen belastbaar inkomen gekend is (gezamenlijk belastbaar inkomen is 0 euro op jouw belastingbrief), dan moet je een attest binnenbrengen waarop jouw inkomsten van 2016 staan. Dit kan je krijgen van de instantie waarvan je jouw inkomen dat jaar kreeg (bijvoorbeeld OCMW, pensioen, mutualiteit, ...).
   • Als je geen inkomen had in 2016 moet je een verklaring op eer hiervoor invullen. Deze vind je hier. Je moet ons dan ook een bewijs bezorgen van je eerste inkomsten  (bijvoorbeeld loonbrieven).
 • Voor de taalkennis(niet verplicht, maar als je dit al hebt, graag bezorgen):
  • Een sneltest, afgenomen door een medewerker van Volkshuisvesting, bij inschrijving.
  • een bewijs waaruit blijkt dat de kandidaat-huurder beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands, uitgereikt door instellingen waarin het Nederlands de onderwijstaal is, die wettelijk of decretaal erkend zijn in het vereiste niveau
  • een diploma, certificaat of ander document, behaald als bewijs van het voltooien van een opleiding die gevolgd is aan een onderwijsinstelling die gefinancierd, georganiseerd of gesubsidieerd wordt door Nederland, met uitzondering van de opleidingen gevolgd aan een onderwijsinstelling in Bonaire, Sint-Eustatius of Saba
  • een diploma, certificaat of ander document, behaald als bewijs van het voltooien van een van de door de Vlaamse Regering bepaalde Nederlandstalige opleidingen in een onderwijsinstelling in Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten of in Suriname
  • het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal van de Nederlandse Taalunie;
  • een bewijs waaruit blijkt dat de kandidaat-huurder beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands, uitgereikt door de gewestelijke diensten voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling
  • een taalcertificaat, afgegeven door het Selectiebureau van de Federale Overheid (SELOR) waaruit blijkt dat de huurder beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands
    
 • Andere attesten:
  • attest 66% invaliditeit van de mutualiteit of FOD Sociale Zekerheid
  • een bewijs van omgangsregeling als je kinderen hebt die wel bij jou regelmatig logeren, maar die niet officieel op jouw adres wonen.
  • een bewijs opstart echtscheiding als je nog gehuwd bent, maar jouw partner niet mee wil verhuizen.