Wanneer je een afspraak hebt gemaakt, moet je volgende documenten binnenbrengen:

- Je meest recent beschikbare aanslagbiljet van je personenbelasting. Heb je dit niet meteen in je bezit, dan vraagt Volkshuisvesting dit op voor jou. Je hoeft dan enkel je identiteitskaart en je pincode mee te brengen.

- Documenten die niet - belastbare inkomens betreffen, zoals inkomsten afkomstig van OCMW, RVA, mutualiteit e.d.

- Attest van je gezinsamenstelling (afkomstig van de gemeente) en eventueel kinderbijslag, wezentoelage of attest van je handicap of van één van je gezinsleden afgeleverd door FOD van Volksgezondheid of afkomstig van de kas die de invaliditeitsuitkering uitbetaalt. Volkshuisvesting maakt gebruik van het rijksregister en kan je gezinssamenstelling nagaan als je daarvoor je toestemming geeft.

- Eventueel een attest van onteigening, ongeschiktverklaring, onbewoonbaarverklaring of overbewoonbaarheidsverklaring (jouw woning is te klein voor het aantal mensen dat er woont) van je eigen woning.