Je bent als kandidaat-huurder volledig vrij om te kiezen voor welke woningen en appartementen je in aanmerking wil komen en in welke wijken je wil wonen.
Je bent dus niet verplicht om alle woningen en appartementen aan te duiden.
Hier vind je een overzicht van alle wijken.
 

Om een goede keuze te maken moet je rekening houden met volgende regels:

 • Je mag alleen kiezen uit woningen en appartementen die geschikt zijn voor jouw gezinssamenstelling. Hierbij kijken we naar het aantal kinderen in het gezin.
  • geen kinderen = 1 slaapkamer
  • 1 kind = 2 slaapkamers
  • 2 kinderen = 3 slaapkamers
  • 3 kinderen = 3 of 4 slaapkamers
  • 4 kinderen = 3, 4 of 5 slaapkamers
  • 5 kinderen = 4 of 5 slaapkamers
  • 6 kinderen = 4 of 5 slaapkamers
  • 7 kinderen = 5 slaapkamers
  • 8 kinderen = 5 slaapkamers
    
 • Je moet minstens 30 woningen en/of appartementen aanduiden. 
  ⇒ Op het inschrijvingsformulier vind je per wijk het aantal woningen/appartementen tussen haakjes. Zo kan je uitrekenen of je minstens 30 woningen hebt aangekruist. De gelijkvloerse appartementen die bij voorrang worden toegewezen aan personen met een mobiliteitsbeperking mogen niet meegerekend worden. 

!!! Deze regel geldt niet als je​ 

 • een appartement op het gelijkvloers nodig hebt;
 • een aangepaste woning nodig hebt;
 • mantelzorg krijgt of mantelzorger bent.
 • Ben je ouder dan 62? Dan kan je ook ingeschreven worden voor onze 65-pluswoningen met 1 of 2 slaapkamers. Voor appartementen met 2 slaapkamers geven we voorrang aan koppels.
  !!! Je kan pas een woning voor 65-plussers krijgen vanaf 65 jaar.

Naast de basisregels zijn er nog een aantal extra keuzebeperkingen mogelijk:

 • Financiële draagkracht:
  Je wil dat jouw woning maximum 1/5 van je maandelijks inkomen is. 
  Bijvoorbeeld: Je hebt een maandelijks inkomen van € 1000. Dit wil zeggen dat je maximum huur dan € 200 mag zijn. Als we jou een woning toewijzen die duurder is, mag je deze woning weigeren zonder dat dit meetelt als een weigering. Je krijgt dan een extra kans op een nieuwe woning.
   
 • Voorrang gelijkvloerse appartementen:
  Om met voorrang in aanmerking te komen voor gelijkvloerse appartementen, heb je een attest nodig van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
  ​Op dit attest moet staan:
  • "aanvulling onderste ledematen" (AOL)/ "vervanging onderste ledematen" (VOL)
  • doelgroep motorische handicap A of B

Je kan dit attest aanvragen door een mail te sturen naar antwerpen@vaph.be of te telefoneren naar 03/270.34.40. Je moet hiervoor al een dossier hebben bij het VAPH !
Een attest van de huisdokter is niet voldoende !
 

 • Mantelzorg:
  Als je een woning nodig hebt in de buurt van de persoon waar je mantelzorg aan geeft of je krijgt zelf mantelzorg en moet in de buurt wonen van jouw mantelzorger, mag je je keuze beperken.
  Je moet ons dan een attest mantelzorg bezorgen. Dit kan je verkrijgen bij de mutualiteit.